หน้าหลัก > ข่าว > บริการวิชาการ
บริการวิชาการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learnin จัดโดย อาจารย์ ดร.สุมาลี เทียนทองดี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะ ...
2018-03-28 11:59:36
การอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษสำหรับครู รุ่น 2
การอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษสำหรับครู รุ่น 2 จัดโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยา ...
2018-03-28 10:57:15
การอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษสำหรับครู รุ่น 1
การอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษสำหรับครู รุ่น 1 จัดโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยรา ...
2018-03-26 11:25:10
ข่าวย้อนหลัง