หน้าหลัก > ข่าว > งานวิชาการ > งานสัมมนาวิชาการ
งานสัมมนาวิชาการ

admin gs
2018-03-27 19:23:08

งานสัมมนาวิชาการ จัดโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 8 มีนาคม 2561 โดยวิทยากร Assoc.Prof.Dr.Orvil White จาก State University of New York College at Cortland, USA