หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมนักศึกษา > กิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูวิทยาศาสตร์
กิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูวิทยาศาสตร์

admin gs
2018-03-27 17:07:08

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูวิทยาศาสตร์สู่ไทยแลนด์ 4.0 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2561