หน้าหลัก > ข่าว > โครงการแลกเปลี่ยน > โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Taiwan)
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Taiwan)

admin gs
2018-03-26 12:05:25

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยเครือข่าย National Pingtung University (NPTU) ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มร.สวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 2 รุ่น รวม 6 คน