หน้าหลัก > ข่าว > โครงการแลกเปลี่ยน > โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา SEA TEACHERS 2561
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา SEA TEACHERS 2561

admin gs
2018-03-26 11:56:01

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา SEA TEACHERS 2561 โดยความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ SEMEO ระหว่างวันที่ 22 มกราคม - 18 กุมภาพันธ์ 2561 โดยนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มร.สวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 7 คน ประกอบด้วย 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 2 คน

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2 คน

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2 คน

สาขาวิชาสังคมศึกษา 1 คน

นอกจากนี้ ยังมีนักศึกษาจากประเทศฟิลิปปินสและอินโดนีเซีย จำนวน 8 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ คณะครุศาสตร์ด้วย