หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learnin จัดโดย อาจารย์ ดร.สุมาลี เทียนทองดี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะ ...
2018-03-28 11:59:36
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต ...
2018-03-28 09:56:02
การประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา
วันที่ 21 มีนาคม 2561 อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้ก ...
2018-03-28 11:56:09
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Taiwan)
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยเครือข่าย National Pingtung University (NPTU) ประเทศสาธารณรัฐ ...
2018-03-26 12:05:25
ข่าวย้อนหลัง